Conditiemeting conform NEN 2767 1,2 en 4   Home Over Plandatis BV Software Diensten Vacatures Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 iPad & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq


Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?O-Prognose is gereed voor de NEN 2767:1, 2 en 4


NEN 2767 is in 2006 definitief vastgesteld. Met de NEN 2767 is de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve manier vastgelegd. Onafhankelijk van de invloed op de bedrijfsvoering. De vastgelegde methode wordt conditiemeting genoemd. Het resultaat van de conditiemeting is een conditiescore. Een bijbehorende registratie van gebreken en kenmerken van gebreken. De meetresultaten helpen meerjarenonderhoudsplanningen op te stellen.

NEN 2767:1 Methodiek


De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt weergegeven op een zespuntsschaal. Hierbij is Conditiescore 1 de nieuwbouwstaat en Conditiescore 6 zeer slechte staat van onderhoud. Van alle onderhoudsgevoelige elementen wordt de conditie (voor onderhoud) bepaald. Hierbij worden gebreken die onderhoud behoeven nauwkeurig geregistreerd.

Daarnaast kunnen onderhoudsbudgetten worden onderbouwd. Tegelijk maakt dit dat je de gevolgen van het niet onderhouden op het juiste moment ook kunt aantonen. De conditiemeting is zo een belangrijk instrument voor vastgoedbeheer en vastgoedbeleid. Je communiceert in alle gevallen over de (gewenste) technische kwaliteit. Juist daarbij zijn heldere, uniforme en eenduidige afspraken gewenst.

O-Prognose is eind 2003 geschikt gemaakt voor conditiemetingen conform de nieuwe NEN-2767 norm. O-Prognose is een onderhoudsprogramma dat wijzingen in deze NEN-2767 nauwkeurig volgt.

NEN 2767:2 Gebrekenlijsten


Deel 1 van NEN 2767 legt de methodiek vast. Deel twee -NEN 2767:2 -geeft de gebrekenlijsten voor de belangrijkste bouw- en installatiedelen. Denk aan het dak, de fundering, de verlichting, de riolering, de vloerafwerking, de afwerking van binnen- en buitenmuren, het schilderwerk en de installaties. De gebrekenlijsten bevatten gebreken voor bouw- en installatiedelen gecategoriseerd naar belang en zijn opgebouwd volgens de NL-SfB.

De NEN 2767 biedt een duidelijke methode om de feitelijke toestand van bouw- en installatiedelen op een objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. De standaard gebrekenlijsten zijn een belangrijk onderdeel van deze methodiek en volgens een vast raamwerk opgezet met vermelding va de mogelijke gebreken van bouw- of installatiedelen. De gebrekenlijsten voor belangrijke bouw- en installatiedelen zijn vastgelegd in de norm NEN 2767-2. Bij het opstellen van de norm zijn deze uitgangspunten gehanteerd:
  • De gebrekenlijsten bieden een stevige waarborg voor de eenduidigheid van de conditiemeting.
  • Alle gebreken zijn visueel of met eenvoudige hulpmiddelen herkenbaar voor een inspecteur.
  • De gebrekenlijsten leggen van de feitelijke toestand vast van bouw- en installatiedelen.
  • Die registratie is de basis voor het opstellen van onderhoudsplannen.
  • De gebrekenlijsten stellen het belang vast van de waargenomen gebreken.


            

Voorbeeldrapport aankoopkeuring-rapportage
Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)
Voorbeeldrapport onderhoudsplan voor installaties volgens NEN 2767 (pdf)Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV