Conditiemeting conform NEN 2767 1,2 en 4   Home Over Plandatis BV Software Diensten Vacatures Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 iPad & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq


Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?


DisclaimerNiets van het materiaal dat op deze website te vinden is,
waaronder redactionele teksten, foto’s, illustraties en ander grafisch beeldmateriaal, mag zonder toestemming van Plandatis BV vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of op welke andere wijze dan ook. De pagina’s en haar beeldmateriaal blijven te allen tijde eigendom van Plandatis BV


All rights reserved

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site aangeboden wordt, niet (volledig) de juiste is. Plandatis BV sluit dan ook alle aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Plandatis BV geen controle heeft. Plandatis BV draagt dan ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV