Conditiemeting conform NEN 2767 1,2 en 4   Home Over Plandatis BV Software Diensten Vacatures Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 iPad & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq


Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?


Meerjarenonderhoud


Doel van een Meerjaren onderhoudsplan

Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom men een Meerjarenonderhoudsplan maakt. De belangrijkste reden is dat onderhoud kosten met zich mee brengt. Een meerjarenonderhoudsplan wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en eventueel lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Meerjarenonderhoudsplannen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden.

Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete dakbedekking kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan.

Met het programma O-Prognose kan op een zeer eenvoudige wijze een meerjarenonderhoudsplan worden gemaakt. Door handig gebruik te maken van de bibliotheek kan een onderhoudsplan snel worden samengesteld. Foto's kunnen aan de bevindingen/gebreken worden toegevoegd. Met een druk op de knop komt een compleet rapport uit de printer gerold.

Voorbeeld meerjarenonderhoudsplan

Klik hier voor enkele voorbeelden
Klik op deze link om een schermafdruk te tonen

conditiemeting nen 2767
Overzichtelijk projectenbeheer is mogelijk door middel van de verkenner.

Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)
Voorbeeldrapport onderhoudsplan voor installaties volgens NEN 2767 (pdf)

Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV