Resultaatgericht vastgoedonderhoud   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq Resultaatgericht vastgoedonderhoud

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Nen 2767


Nen 2767


O-Prognose is gereed voor de NEN 2767!

NEN 2767-1 is in 2006 als definitieve norm gepubliceerd.

Met NEN 2767 is de technische kwaliteit van bouw- en installatiedelen op een objectieve manier vastgelegd. Onafhankelijk van de invloed op de bedrijfsvoering. De vastgelegde methode wordt conditiemeting genoemd. Het resultaat van de conditiemeting is een conditiescore. Een bijbehorende registratie van gebreken en kenmerken van gebreken. De meetresultaten helpen meerjarenonderhoudsplanningen op te stellen.

Daarnaast kunnen onderhoudsbudgetten worden onderbouwd. Tegelijk maakt dit dat je de gevolgen van het niet onderhouden op het juiste moment ook kunt aantonen.

De conditiemeting is zo een belangrijk instrument voor vastgoedbeheer en –beleid. Je communiceert in alle gevallen over de (gewenste) technische kwaliteit. Juist daarbij zijn heldere, uniforme en eenduidige afspraken gewenst.


De NEN 2767 bestaat uit 2 delen:

1) NEN 2767-1: Het eerste deel geeft een beschrijving van de conditiemeting
2) NEN 2767-2: In het tweede deel zijn de gebrekenlijsten van de meest voorkomende bouwdelen vastgelegd.

Conditiemeting met wizard

Alles over Nen 2767
Veel rapporten standaard aanwezig.

   Conditiemeting conform NEN 2767.

   Aspect/prioriteitenmatrix aanwezig.De NEN 2767-1 heeft samengevat 4 doelstellingen:
 • De NEN 2767 zorgt ervoor dat conditiescores uniform worden bepaald.
 • De NEN 2767 geeft helderheid over gebreken en de bijbehorende gebrekenparameters belang, omvang en intensiteit
 • De NEN 2767 geeft inzicht in de prioriteitsstelling
 • De NEN 2767 is een toestingsmiddel en sturingsinstrument


Met de combinatie van de NEN 2767 en het onderhoudsprogramma O-Prognose kunnen we de volgende toepassingen noemen:

 • Het bepalen van de conditie van diverse installaties en gebouwdelen
 • Het maken van een meerjarenonderhoudsplanning
 • Het onderbouwen van het onderhoudsbudget
 • Het ondersteunen van het vastgoedbeleid
 • Het eenduidig communiceren over de gewenste condities en risico's
 • Maken van een jaarplan op basis van het meerjarenplan
 • Het opstellen van een activiteitenplan
 • Het in beeld brengen van de te verwachten kosten bij het nastreven van een bepaald kwaliteitsniveau
 • Het maken/opstellen van prestatiecontracten
 • Het uitvoeren van projecten / maken van bestekken


O-Prognose is volledig geschikt gemaakt voor conditemetingen conform de nieuwe NEN-2767 norm . O-Prognose is een onderhoudsprogramma dat wijzingen in deze NEN-2767 nauwkeurig volgt. De gebrekenlijst van de NEN 2767 is bijvoorbeeld volledig opgenomen in O-Prognose. Zowel W+E als bouwkundige inspecties zijn mogelijk. Het centrum van normalisatie heeft halverwege 2008 een apart document uitgegeven met gebrekenlijsten bij de Nederlandse norm NEN 2767-1.

Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)
Voorbeeldrapport onderhoudsplan voor installaties volgens NEN 2767 (pdf)

Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV