meerjaren-onderhoudsplan-van-kerkgebouw   Home Over Plandatis BV Software Diensten Contact

 Home


Software
 O-Prognose (Windows)

 O-Prognose (Webversie)


 Gebouwen

 Installaties

 Infrastructuur


 Conditiemeting NEN-2767

 Handheld & TabletPC

 Aankoopkeuring

 Meerjarenonderhoud

 Cartotheek


 Voorbeeldrapportages

 Faq meerjaren-onderhoudsplan-van-kerkgebouw

Een meerjaren onderhoudsplan voor gebouwbeheer en installaties?

Zie ook Alles over Meerjarenonderhoudsplanningen


MeerjarenonderhoudsplanningenZoals het woord al aangeeft betreft meerjarenonderhoudsplanning het onderhoud dat van tevoren gepland is. Een meerjarenonderhoudsplanning is al het geplande onderhoud samen. Niet-gepland onderhoud valt hier dus buiten. Het belangrijkste doel van een meerjarenonderhoudsplanning is het inzichtelijk maken van de kosten voor het toekomstig onderhoud en deze te minimaliseren. Er zijn meerdere manieren om de kosten voor onderhoud te verlagen.

Schoonmaken en meerjarenonderhoudsplanning Schoonmaak onderhoud dient in de meerjarenonderhoudsplanning meegenomen te worden als het betrekking heeft op het in goede staat houden/terugbrengen van een technische deel van het gebouw. Voor de duidelijkheid spreken we van technisch schoonmaakonderhoud. Er zijn echter uitzonderingen. Het schoonmaken van een buitengevel zal over het algemeen weinig invloed hebben op de technische staat van de gevel en wordt vooral gedaan vanwege esthetische redenen. Het reinigen van een buitengevel wordt echter vaak wel in een meerjarenonderhoudsplanning meegenomen, omdat het een flinke kostenpost kan zijn waar dus rekening mee gehouden moet worden.

Met het windowsprogramma O-Prognose (OnderhoudsPrognose) bent u in staat om op een eenvoudige wijze een bouwkundig onderhoudsplan te maken. Dit programma voor (en door) bouwkundigen heeft een uitgebreide bouwkundige bibliotheek waarin onderhoudsgevoelige elementen zijn opgenomen. Bij deze elementen zijn ook de onderhoudswerkzaamheden en een indicatie van de bijbehorende kosten opgenomen.
Met O-Prognose kunt u o.a. het volgende produceren: 

  • Inspecties op basis van conditiemeting (AWK) 
  • Meerjarenonderhoudsplanningen (1, 5, 10, 30-jaarplannen) (afgekort: MJOP of MOP). 
  • Jaarplannen inclusief begrotingen en werkomschrijvingen. 
  • Kapitalisatieplannen (reserveringen) 
  • Gebrekenlijsten inclusief foto's
  • Fotorapportages van het gebouw 
  • Aannemersbegrotingen 
  • Uittrekstaten (hoeveelheden van bouwdelen) 
  • Aankoopkeuring 
  • Bouwtechnokeuring


Conditiemeting met wizard

Alles over Meerjarenonderhoudsplanningen
Veel rapporten standaard aanwezig.

   Conditiemeting conform NEN 2767.

   Aspect/prioriteitenmatrix aanwezig.Uitgebreide Rapportagemogelijkheden

Alles over Meerjarenonderhoudsplanningen
Veel rapporten standaard aanwezig.

   Diverse selectiemogelijkheden.

   Meer dan dertig rapport varianten.

   Meegeleverde bibliotheek.

   Export naar Pdf en Excel.

Voorbeeldrapport onderhoudsplan gebouw (pdf)
Voorbeeldrapport onderhoudsplan voor installaties volgens NEN 2767 (pdf)

Wilt u meer informatie? Gebruik ons aanvraagformulier!
Of bel naar Plandatis BV: T 085 - 044 93 09

Contact Disclaimer See also Copyright (c) 1997 - 2013 Plandatis BV